cách đối phó với kẻ thù công sở

Hướng dẫn cách viết bản tự đánh giá hiệu quả làm việc của mình

Trung thực là một khía cạnh quan trọng khác của việc viết tự đánh giá. Thường thì các sếp đã biết khá rõ về những công việc trong công ty được thực hiện tốt, thế nên cố gắng làm nổi bật những nhiệm vụ hay dự án bạn làm ổn, thay vì làm rất tốt, more »