âm dương trong nhà

Nhà nghịch âm dương: Tìm hiểu và hướng dẫn cách hóa giải

Nhất là những nơi như vệ sinh, nhà kho hoặc những nơi tối chứa nhiều đồ linh tinh thì âm khí càng nặng, càng phải quét dọn, lau chùi thường xuyên và để cho ánh sáng tự nhiên vào, mang nguồn sinh khí mới, xua đi tà khí ám vào lâu ngày, tăng cường sinh more »

Nhà bị nghịch âm dương: Tìm hiểu và hóa giải

Nhất là những nơi như vệ sinh, nhà kho hoặc những nơi tối chứa nhiều đồ linh tinh thì âm khí càng nặng, càng phải quét dọn, lau chùi thường xuyên và để cho ánh sáng tự nhiên vào, mang nguồn sinh khí mới, xua đi tà khí ám vào lâu ngày, tăng cường sinh more »