Người Việt đang khá hài lòng trong quá trình gia nhập AEC

Trong 92% số người được khảo sát cho biết việc Việt Nam sẽ có lợi cho mình lại có đến 52% cho rằng họ sẽ có thêm nhiều cơ hội học hỏi và cọ xát với các chuyên gia và tài năng từ các nước trong khu vực và 46% cho rằng văn hóa và tác phong làm việc quốc tế sẽ cải thiện văn hóa và tác phong làm việc hiện tại ở Việt Nam theo chiều hướng tốt hơn. 70% trong số này cũng cho rằng người lao động Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh với nhân lực ngoài nước khi Việt Nam .

Gia nhập AEC sẽ giúp người lao động có thêm nhiều cơ hội học hỏi và cọ xát với các chuyên gia và tài năng từ các nước trong khu vực

Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks vừa công bố kết quả khảo sát “Quan điểm về Cộng đồng Kinh tế ASEAN”. Khảo sát dựa trên ý kiến của 2.500 người lao động thuộc các cấp bậc và quy mô công ty khác nhau tại Việt Nam.

Có lợi cho người lao động

Kết quả cho thấy hầu hết người lao động Việt Nam xem Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình. Cụ thể: 92% số người được khảo sát cho biết việc Việt Nam gia nhập AEC sẽ có lợi cho mình trong khi chỉ có 8% người khảo sát cho rằng bất lợi.

Khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, lao động Việt Nam có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài trong quá trình làm việc

Khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, lao động Việt Nam có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài trong quá trình làm việc

Ông Gaku Echizenya, Giám đốc Điều hành của VietnamWorks, cho biết: “Hơn 90% người lao động được khảo sát cho biết việc Việt Nam gia nhập AEC là điều hoàn toàn có lợi cho người lao động tại Việt Nam. Theo kết quả khảo sát, thứ nhất, người lao động Việt kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều từ các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai, họ cũng kỳ vọng văn hóa làm việc quốc tế sẽ thay đổi văn hóa làm việc nội địa theo hướng tốt hơn.  Với những quan điểm khá rõ ràng này của một lực lượng lao động trẻ tại Việt Nam, tôi tin rằng nguồn nhân lực Việt Nam sẽ đạt được những tiến bộ rõ rệt khi chính thức hội nhập vào ASEAN qua AEC”.

Trong 92% số người được khảo sát cho biết việc Việt Nam gia nhập AEC sẽ có lợi cho mình lại có đến 52% cho rằng họ sẽ có thêm nhiều cơ hội học hỏi và cọ xát với các chuyên gia và tài năng từ các nước trong khu vực và 46% cho rằng văn hóa và tác phong làm việc quốc tế sẽ cải thiện văn hóa và tác phong làm việc hiện tại ở Việt Nam theo chiều hướng tốt hơn. 70% trong số này cũng cho rằng người lao động Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh với nhân lực ngoài nước khi Việt Nam gia nhập AEC.

Nhưng cũng không ít thách thức

  • Bạn đang gặp rắc rối vì Tìm Việc khó khăn? Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

Riêng những người cho rằng việc gia nhập AEC không có lợi, có đến 84% nghĩ rằng bất lợi lớn nhất là có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn trên thị trường lao động Việt Nam và họ đều thông thạo tiếng Anh. Bất lợi được nhiều người tán thành thứ hai là vì có nhiều lựa chọn ứng viên hơn, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp có thể giảm mặt bằng lương bổng. Kết quả này cho thấy một nhóm nhỏ người lao động Việt Nam đang thiếu tự tin về khả năng ngoại ngữ cũng như khả năng đàm phán công bằng về lương bổng với nhà tuyển dụng. Sự thiếu tự tin này càng thể hiện rõ khi có đến 69% trong nhóm này cho rằng người lao động Việt Nam không đủ sức cạnh tranh với nhân lực nước ngoài một khi Việt Nam gia nhập AEC.

Cũng theo khảo sát, cả 2 nhóm người lao động (nhóm lạc quan và bi quan về việc gia nhập AEC) đều cho rằng có 3 kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động Việt Nam cần trang bị và phát triển để sẵn sàng cho AEC. Đó là: kỹ năng ngoại ngữ (89% số người khảo sát đánh giá là quan trọng nhất); kỹ năng giao tiếp (62% chọn) và kỹ năng xây dựng lãnh đạo/quản lý (34% chọn). Nhìn chung, có thể thấy người lao động Việt Nam xem ngoại ngữ là yếu tố quan trọng nhất trong việc cạnh tranh với nhân lực nước ngoài trong AEC. Nhận định này rất đúng đắn khi có đến 41% vị trí đăng tuyển trên VietnamWorks.com trong năm vừa qua ưu tiên cho các hồ sơ được viết bằng tiếng Anh.

Cần thêm thông tin về các cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>